Stanovení nebezpečného výrobku: panenka EnchanTimals BEAUTY, No. 8167

Vytvořeno: 6. 1. 2023 Poslední aktualizace: 6. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka EnchanTimals BEAUTY, No. 8167
údaje na dolepené etiketě: TN, Panenky
EAN kód: 6975420186723 (neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor dle nabývacího dokladu: THANH CONG FOODS s.r.o., Revoluční 809, 110 00 Praha, IČO: 05989345
Dovozce dle značení: T&T s.r.o. market, Libušská 319, Praha 4
Prodejce: DHH comfort s.r.o., Černovičky 1386/26, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 05785600
(prodejna: Tržnice, hala G5, Olomoucká 1184/65, 627 00 Brno)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 33,8 ± 13,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 30 cm, s ohebnými klouby na rukou a nohou, se zvířecíma ušima na hlavě, se zvířecím nosem a s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s plastovým medvídkem, vysokým cca 5 cm. Na přední straně jsou uvedeny texty identifikující výrobek (EnchanTimals, BEAUTY), další texty, obrázek panenky se zvířetem (např. s liškou, s králíkem) a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek se zvířaty, texty identifikující výrobek a další anglické texty, kód výrobku No. 8167, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na spodní straně skládačky jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (TN Panenky), údaj o dovozci, zemi původu, varovné a informační texty v českém jazyce, neexistující EAN kód a označení shody CE. Na bočních stranách jsou obrázky panenek se zvířetem, text identifikující výrobek a další anglické texty. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.