Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Fashion Girl, Sweet baby, NO. 311

Vytvořeno: 13. 12. 2022 Poslední aktualizace: 13. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Fashion Girl, Sweet baby, NO. 311
údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka, XB-45
EAN kód: 8410258698348 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: Libušská 319, Praha 4, ČR
Prodejce: Lenka & Honza s.r.o., Absolonova 2438/11, 680 01 Boskovice, IČO: 09282912
(prodejna: H & N Multimarket, Masarykovo nám. 25/26, 680 01 Boskovice)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 33,7 ± 13,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 27 cm, panenka má ohebné klouby na rukou. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem s doplňky (např. s náramky na rukou). Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek (Fashion Girl, Sweet baby), obrázek mašle a srdce na ozdobném rámečku a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky je obrázek siluety panenky s motivem květin na šatech a ve vlasech a obrázek mašle a srdce na ozdobném rámečku, ve kterém jsou uvedené texty identifikující výrobek, na skládačce jsou uvedené další anglické texty. Na boční straně jsou uvedené anglické texty. Na spodní straně skládačky jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, kód NO. 311, údaj o zemi původu, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód XB-45, české varovné texty, údaj o dovozci, zemi původu, neexistující EAN kód a označení shody CE.