Panenka v krabičce „Delicate PERSON fish Princess Hr. panenky 58889“

Vytvořeno: 24. 7. 2013 Poslední aktualizace: 24. 7. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu  (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka v krabičce „Delicate PERSON fish Princess“,  NO. 1819 A B C

Hr. panenky 58889, EAN: 8860876588895

 

Výrobce/ Dovozce /  Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082, 110 00  Praha 1, IČ: 28448421, (nedohledatelná firma)

Prodejce: Thanh Huyen Phan Thi, Mezi domy 753, 252 42  Jesenice,  IČ: 61095206

Provozovna: OD Familly, Třída Čs. Armády 580, 391 81  Veselí nad Lužnicí

Riziko obsahu di-(2-ethylexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek v modré/zelené skládačce obsahuje DEHP v množství 31,5 (A)/34,8 (B)/36,1 (C)/ 30,1(D) % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 14 cm v zelené (A)/ červené (B)/ modré (C)/ oranžové (D) papírové skládačce s plastovým průhledem v přední stěně o velikosti 18 × 5 × 2,5 cm, s barevnými vlasy v drdolu (A: zelenými, B: růžovými, C: fialovými, D: žlutými), barevným živůtkem a polohovací ploutví z barevného plastu (A: žlutou, B: růžovou, C: fialovou, D: oranžovou).

Na přední straně skládačky jsou nápisy „Delicate PERSON fish Princess“, OUR FAVOURITE!, na zadní straně kód NO. 1819 A B C, země původu (MADE IN CHINA), značka shody CE, piktogramy nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a Zeleného bodu. Na dolepené papírové etiketě je uveden český název výrobku (Hr. panenky 58889) a čarový (EAN) kód.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy