Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Noble Fashion, NO.1178

Vytvořeno: 12. 5. 2023 Poslední aktualizace: 12. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Noble Fashion, NO. 1178
údaje na dolepené etiketě: Panenka


Výrobce/ země původu:
neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: CenturyRCmodel, s.r.o., Libušská 319, Praha 10, 107 00, WWW.CENTURYRCMODEL.EU
Prodejce: Loan Tran Thi Thanh, Havlíčkovo náměstí 1765, 511 01 Turnov, IČO: 27163938
(prodejna: tržnice, Havlíčkovo náměstí 176, 511 01 Turnov)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 18,82 ± 3,76 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 28 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s ozdobným rámováním, s průhledem, panenka je balená event. s doplňky (s plastovým náhrdelníkem a náušnicemi, třpytivým šálem). Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek v ozdobném rámu s květinou (Noble Fashion). Na zadní straně skládačky jsou obrázky růží a text identifikující výrobek v ozdobném rámu s květinou a další anglické texty. Na spodní části papírové skládačky jsou cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, kód NO.1178 a údaj o zemi původu. Na dolepených etiketách je uveden český název výrobku (Panenka), údaj o dovozci, zemi původu a varovné texty v českém jazyce.