Stanovení nebezpečného výrobku: panenka MEERJUNGFRAU

Vytvořeno: 27. 6. 2023 Poslední aktualizace: 27. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka MEERJUNGFRAU
údaje na dolepené etiketě: 2236500121, Mořská panna, DNP 64, 222
EAN kód: 22365001211000000300

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301, D-44309 Dortmund
Distributor dle nabývacího dokladu/ distributor dle značení: TEDi obchodní s.r.o., Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 08306095/ TEDi poslovanje d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40, HR-10010 Zagreb
Prodejce: TEDi obchodní s.r.o., Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 08306095 (prodejna: TEDi, Sjízdná 5554/2a, 722 00 Ostrava, Třebovice)


Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 28,6 ± 11,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka mořská panna, s  různobarevnými vlasy a s barevnou plastovou ocasní ploutví, na trupu má plastový horní díl plavek. Panenka je balena v blistru (papírový karton s plastovým blistrem), ev. s doplňky (plastové zrcátko, čelenka, žezlo a mořský koník). Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (MEERJUNGFRAU), papírový karton je světle růžové barvy s podélnými tmavě růžovými pruhy v horní a spodní části. Na zadní straně jsou cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic, údaj o zemi původu, včetně názvu výrobku v českém jazyce (Mořská panna). Ve spodní části je uveden EAN kód a kódy DNP 64, 222, údaje o distributorovi a dovozci, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a označení shody CE. Na dolepené etiketě jsou uvedené údaje o dovozci a distributorovi, kód 2236500121 a označení shody CE.