Stanovení nebezpečného výrobku: panenka LOVELY Girl, No. QY686

Vytvořeno: 11. 4. 2023 Poslední aktualizace: 11. 4. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka LOVELY Girl, No. QY686
údaje na dolepené etiketě: Panenka, ITEM NO. TNQY686B
EAN kód: 6911421846860 (neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: TN s.r.o., Libušská 319, Praha 4
Prodejce: Thi Gam Ngo, Komunardů 1046/19, 170 00 Praha 7, IČO: 03122646
(prodejna: SON HA Obchodní centrum, Praha 7) 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 19,64 ± 3,93 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 30 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s doplňky (s plastovou stříbrnou korunkou ve vlasech, stříbrným žezlem a kabelkou). Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek v rámu s květinami (LOVELY Girl), další anglické texty a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je fotografie panenky a obrázek rtěnky, text identifikující výrobek a další anglické texty, včetně upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, kód No. QY686 a údaj o zemi původu. Na spodní straně skládačky jsou cizojazyčná upozornění na nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód ITEM NO. TNQY686B, údaj o dovozci, zemi původu, varovný text v českém jazyce, neexistující EAN kód a označení shody CE.