Stanovení nebezpečného výrobku: panenka LOVELY Girl BEAUTIFUL, No. QY685

Vytvořeno: 19. 6. 2023 Poslední aktualizace: 19. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka LOVELY Girl BEAUTIFUL, No. QY685
údaje na dolepené etiketě: ITEM NO: TNQY685C, Panenka
EAN kód: 6930144800003

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: TN s.r.o., Libušská 319, Praha 4
Prodejce: Ngoc Binh Pham, Husovo náměstí 5, 552 03 Česká Skalice, IČO: 87277859
(prodejna: Textil, obuv HVĚZDA, Husovo náměstí 5, 552 03 Česká Skalice)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 22,89 ± 4,58 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 32 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech, zabalená v růžové papírové skládačce s puntíkama, s průhledem. Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (LOVELY Girl, BEAUTIFUL) v rámování s květinami. Na zadní straně skládačky je obrázek rtěnky a anglické texty, včetně textu identifikující výrobek, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol, údaj o zemi původu a kód No. QY685. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód ITEM NO: TNQY685, údaj o dovozci, zemi původu, EAN kód a označení shody CE. Na bočních stranách jsou uvedené anglické texty.