Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Lolly TOYS & CANDIES

Vytvořeno: 26. 9. 2023 Poslední aktualizace: 26. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Lolly TOYS & CANDIES
údaje na dolepené etiketě: 10 3, 10 2023, 10 2021
EAN kód: 8697422654526


Výrobce dle značení/ země původu dle značení:
GLOBAL GIDA PAZARLAMA VE DIS. LTD.STL, 19 Mays Bulvan No.30, Esenyurt, Istanbul, www.globalgida.net/ Turecko
Distributor dle nabývacího dokladu: LUKA HK spol. s.r.o., Hradec Králové, Sušilova 1337, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25940902
Prodejce: Václav Linhart, Lipoltice 22, 533 64, IČO: 42939381
(prodejna: Potraviny ČAS, Lipoltice 22, 533 64)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 25,27 ± 5,05 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 8 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je zabalená v celofánovém sáčku a oblečená v různobarevných šatech, je vložená do průhledného vajíčka z tvrzeného plastu o velikosti cca 10 cm. Ve vajíčku je panenka zabalená např. s cukrovinkou (bonbony), které jsou zabalené v celofánovém sáčku s barevným potiskem. Plastové vajíčko je obalené průhlednou fólií, na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (Lolly TOYS & CANDIES) a další texty, fotografie panenky se síťkou na motýli, obrázky květin a motýlů. Na zadní straně fólie jsou uvedené údaje o zemi původu, výrobci, EAN kód, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, cizojazyčné texty, včetně českého textu týkající se upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí výrobku. Další cizojazyčné texty a informace na fólii se vztahují k cukrovince balené v potištěném celofánovém sáčku.