Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Guang Da, Pretty Girl knockout, No. 607

Vytvořeno: 20. 3. 2023 Poslední aktualizace: 20. 3. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Guang Da, Pretty Girl knockout, No. 607
EAN kód: neuveden

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce/ distributor: neuvedeni
Prodejce: Tien Thanh Hoang, Na Občinách 858/22, 500 09 Hradec Králové, IČO: 74713493
(prodejna: Můj Obchod Potraviny U Tonnyho, Mrštíkova 1122/40, 500 09 Hradec Králové) 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 23,06 ± 4,61 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 15 cm, s  různobarevnými vlasy, s velkou hlavou a výraznýma očima. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek (Guang Da, Pretty Girl knockout) a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek barevného zámku s květinami a schody v okrasném rámečku, anglické texty, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol, údaj o zemi původu a kód No. 607