Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Girl Luckiest, NO. T2065

Vytvořeno: 3. 5. 2023 Poslední aktualizace: 3. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Girl Luckiest, NO. T2065
údaje na dolepené etiketě: číslo šarže: HLP641
EAN kód: 6920180102605 (neexistuje)

Výrobce dle značení cukrovinky/ země původu/ země původu dle značení na papírové skládačce výrobku: ČLR pro TREBOR Robert Bilkiewicz, ul. Obrońców Wybrzeza 25B/107, 80-398 Gdańsk, www.trebor.gda.pl/ Polsko/ Čína
Dovozce/ distributor: neuvedeni
Prodejce: Chinh Nguyen Van, Školní 48, 551 02 Jaroměř-Josefov, IČO: 25997505
(prodejna: MINI MARKET (Můj obchod), Guldova 41, 551 02 Jaroměř-Josefov)

 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 10,09 ± 2,02 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 15 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, např. s cukrovinkou zabalenou v celofánovém sáčku. Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (Girl Luckiest), další texty v anglickém jazyce, obrázek panenky a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ YEARS). Na zadní straně skládačky jsou texty identifikující výrobek a další anglické texty, obrázek panenky s květinou a se srdíčky, kód NO.T2065, údaj o zemi původu, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Na bočních stranách jsou texty identifikující výrobek a další anglické texty. Na spodní straně jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. K výrobku je připevněn papírový leták s informacemi a údaji týkající se cukrovinky balené v celofánovém sáčku, včetně čísla šarže: HLP641.