Stanovení nebezpečného výrobku: panenka ELENA OF AVALOR, No. 867

Vytvořeno: 14. 9. 2023 Poslední aktualizace: 15. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka ELENA OF AVALOR, No. 867
údaje na dolepené etiketě: ITEM NO.: C05934, C.Z.: Měkká guma
EAN kód: 5881800059345 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce/ distributor:  neuvedeni
Prodejce: Loan Pham Thi – Pavlína, Hradecká 9, 380 01 Dačice IV, IČO: 25164821
(prodejna: Obuv, Palackého nám. 37, 380 01 Dačice I)


Riziko
látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 27,5 ± 5,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 16 cm, s  černými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uvedený text, v ozdobném rámečku, identifikující výrobek (ELENA OF AVALOR) a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek paláce a panenky v různobarevných šatech, text identifikující výrobek v ozdobném rámečku s květinou (Lucky ELENA OF AVALOR), kód výrobku No. 867, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na spodní straně skládačky jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bočních stranách jsou obrázky panenky se zlatým žezlem a anglické texty. Na dolepené etiketě jsou cizojazyčné texty, včetně českého (C.Z.: Měkká guma), kód ITEM NO.: C05934, neexistující EAN kód a označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol Zeleného bodu. Na přední straně skládačky je text identifikující výrobek v ozdobném rámečku „ELENA OF AVALOR“, na zadní straně, na bočních stranách a na horní straně skládačky je text identifikující výrobek v ozdobném rámečku odlišný „Lucky ELENA OF AVALOR“. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.