Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Beauty, NO. 9313

Vytvořeno: 10. 11. 2023 Poslední aktualizace: 10. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Beauty, NO. 9313
údaje na dolepené etiketě: ITEM No:T21043, PANENKA
EAN kód: 8003070210432 (neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: SHANTOU CITY CHTOan baisnhiCTO4KN CRAFT PRODUCTS FACTORY CHENGHAIDISTRICT SHANTOU CITY CUANGDONG PROVINCE CHINA / Čína
Distributor dle značení: GEPE S.R.O., BERLÍNSKÁ 1491/9, 102 00 PRAHA 10
Prodejce: Mau Dong Phan, 755 01 Ústí 121, IČO: 27294617 (prodejna: Asia Centrum, Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava větší panenky obsahuje DEHP v množství 17,9 ± 7,2 % hm. a hlava menší panenky obsahuje DEHP v množství 12,4 ± 5,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada plastových panenek (typu Barbie), větší panenka o velikosti cca 30 cm, menší o velikosti cca 10 cm, panenky mají  různobarevné vlasy. Panenky jsou oblečené v různobarevných šatech a jsou zabalené v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s náhradními šaty. Na přední straně je uveden text identifikující výrobek, obrázky rtěnky, kosmetického líčidla, střevíce, obrázek panenky a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je text identifikující výrobek a další anglické texty, obrázky panenek s různobarevnými vlasy a obrázky rtěnky, kosmetického líčidla, střevíce, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol, údaj o zemi původu a kód NO. 9313. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), upozorňující a varovné texty v českém, polském a slovenském jazyce, údaj o zemi původu, kód ITEM No: T21043, údaje o distributorovi, výrobci, neexistující EAN kód, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách skládačky jsou obrázky rtěnky, kosmetického líčidla, střevíce a panenky v rámu okna. Na spodní straně je údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), další cizojazyčné varovné texty a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.