Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Beauty, Fashion Princess with you, NO. RZ013

Vytvořeno: 2. 7. 2020 Poslední aktualizace: 16. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka Beauty, Fashion Princess with you, NO. RZ013

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, ITEM NO:MH416034

EAN kód: 8418814160346 (neexistuje)

 

Výrobce / země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: CR, MH-Domaci-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: neuveden

Prodejce: Thi Thanh Loan Tran, nám. T.G.Masaryka 107, 464 01 Frýdlant, IČO: 27163938

(provozovna: Obchodní centrum AAA, Havlíčkovo náměstí 1765, 511 01 Turnov)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 17,4 ± 3,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 26 cm, typu Barbie s dlouhými různobarevnými vlasy a barevnými šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (šaty, plastové zrcátko, hřebínek a čelenka). Na přední straně skládačky je uveden název výrobku (Beauty), text (LET ME RE THE MOST BEAUTIFUL PRINCESS!), obrázek panenky, barevné mašle a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně se nachází obrázek panenky, kabelky, náhrdelníku, motýla a barevných květin, texty identifikující výrobek (Beauty, Fashion Princess with you). Na boční straně jsou obrázky motýla, kabelky, náhrdelníku a text „sweet“. Na spodní straně je uveden kód NO. RZ013, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno piktogramem) a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (panenka), kód ITEM NO:MH416034, údaje o zemi původu a dovozci, neexistující EAN kód, české upozorňující texty s chybami (hračka není vhodně pro děti do 3 let hrozí nebezpečí součastí používá se k učela k ne muž je určena), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).