Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Back To SCHOOL, No. 1841

Vytvořeno: 30. 5. 2023 Poslední aktualizace: 30. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Back To SCHOOL, No. 1841
údaje na dolepené etiketě: Panenka, TN3353-120
EAN kód: 6964647049652 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: TN s.r.o., Libušská 319, Praha 4
Prodejce: Văn Đát Hoang, Svijany 89, 463 46, IČO: 04615336
(prodejna: potraviny, Svijanský Újezd 31)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 12,52 ± 2,50 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastové panenky v sadě, velká panenka o velikosti cca 28 cm, malá panenka o velikosti cca 9 cm s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s doplňky (s plastovou židlí, stolem a školní tabulí). Na přední straně je text identifikující výrobek uvedený na školní tabuli (Back To SCHOOL), obrázek panenky v dioptrických brýlí, knihy, různobarevné tužky a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky knih, různobarevných tužek, školní tabule a mašle, text identifikující výrobek a další anglické texty. Na spodní straně skládačky je upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, kód No. 1841 a údaj o zemi původu. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód TN3353-120, údaj o dovozci, zemi původu, varovný text v českém jazyce, neexistující EAN kód a označení shody CE.