Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Angel girl, No. 2019

Vytvořeno: 19. 4. 2023 Poslední aktualizace: 19. 4. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Angel girl, No. 2019
údaje na dolepené etiketě: Panenka – hráčka, Item no: AC18690029020
EAN kód: 1020052810050 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor dle značení: Lochlin s.r.o., Krumlovská 530/1, 140 00 Praha 4
Prodejce: Thi Dung Phan, Mnichovická 717/8, 149 00 Praha 4 – Háje, IČO: 67081452
(prodejna: Obchodní centrum Lotus, Husova 968, 551 01 Jaroměř)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 17,53 ± 3,51 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 30 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (Angel girl), obrázek panenky, fotografie různých doplňků (např. boty, kabelka, lahev na pití, fotoaparát) a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek panenky a kabelky, text identifikující výrobek a další anglické texty, kód No.2019 a údaj o zemi původu.  Na spodní straně papírové skládačky je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na bočních stranách je uveden text identifikující výrobek (Angel girl) a další anglické texty. Na první dolepené etiketě je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na druhé dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka – hráčka), kód Item no: AC18690029020, údaj o distributorovi, údaj o zemi původu, neexistující EAN kód a označení shody CE.