Stanovení nebezpečného výrobku: náplň do elektronické cigarety ICE LEMON TEA

Vytvořeno: 13. 11. 2019 Poslední aktualizace: 27. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

ICE LEMON TEA
Údaje dle značení na dolepené etiketě:
ITEM NO:HK2269
EAN: 8808226952002 (neexistuje)


Země původu dle značení:
P.R.C
Výrobce / distributor: neuvedeni
Dovozce dle značení: Leduco s.r.o, Libusska 319 142 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC
Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)
Prodejce: Múza Fashion s.r.o., Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 07073305 (prodejna: H&D Centrum, Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod)

 

Popis: Výrobek v průhledné plastové lahvičce s bílým šroubovacím uzávěrem s dětskou bezpečnostní pojistkou byl ve výše uvedené prodejně uváděn na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Na lahvičce je nalepen průhledný originální obal s obrázkem ledového čaje s plátkem citrónu ve sklenici a textem: „ICE LEMON TEA, INGREDIENTS: USP PROPYLENE GLYCOL FLAVORING (≤30%), USP VEGETABLE GLYCERIN (≤70%), USP NICOTINE (0,3%), NICOTINE PER ML (3 MG/ML), TOBACCO: DOMESTIC 0% FOREIGE 0%, AWESOME, 0mg, 3mg, 6mg,“ a upozornění v anglickém jazyce. Na etiketě je dále obrázek americké vlajky a následující piktogramy: černý vykřičník v červeném čtverci, znak znázorňující nevhodnost pro osoby mladší 18 let a 24 let, kulatý symbol se šipkami uvnitř – tzv. zelený bod, avšak v černobílé barvě, znak znázorňující nevhodnost výrobku pro těhotné, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalistky“). Na dolepené etiketě je uveden kód ITEM NO: HK2269, text 100 ML kouřového oleje, údaje o dovozci, země původu. Dle vyjádření společnosti Leduco s.r.o není dovozcem uvedeného výrobku.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky na značení dle § 12h odst. 2 písm. a), c) až g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, dále jen „zákon“, dle § 12h odst. 3 zákona, dle § 13e odst. 1 zákona a dle § 5 odst. 2 a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že informace o výrobku nejsou dostupné v českém jazyce a není znám způsob použití výrobku. Výrobek obsahuje nebo může obsahovat nikotin tj. návykovou a akutně toxickou látku při všech způsobech expozice v dostatečně vysokých dávkách, přičemž z obalu výrobku spotřebitel není informován o bezpečném používání výrobku. V případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s užitím výrobku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení výrobku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.