Nafukovací zvířátko žirafa, JIAN-17

Vytvořeno: 23. 4. 2018 Poslední aktualizace: 23. 4. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Nafukovací zvířátko žirafa, JIAN-17

Značení na dolepené etiketě: Rukávy nafukovací, ITEM NO: F21 2D6*600,

EAN: 8592100015012 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuvedeno

Dovozce/ distributor: neuvedeno

Prodejce: NV Komerční s.r.o., Nákupní 1484/11, 312 00 Plzeň – Doubravka, IČO: 05729726 (provozovna: SK Textil obuv, Krčínova 1608, 370 11 České Budějovice 2)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Tělo hračky obsahuje DEHP v množství 9,04 % hm., nafukovací ventilek 10,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Nafukovací hračka (žirafa) velikosti cca 55 × 20 x 14 cm z měkčeného (např. žlutého nebo oranžového) plastu s barevnou kresbou (oči, nos, hnědě orámované oranžové skvrny, tmavá kopyta a špička ocasu). Kolem ventilku je vylisovaný text MADE IN CHINA, 12 a na jeho uzávěru  JIAN-17. Při stisku mezi břichem a zadní nohou vydává hračka pískavý zvuk. Na hračce se nenachází žádné jiné značení. Hračka je prodávána pod chybným značením odlišného výrobku (rukávy nafukovací), je balena v plastovém sáčku s dolepenou bílou papírovou etiketou s názvem výrobku, kódem výrobku, neexistujícím EAN kódem, upozorněním (Nevhodné pro děti do 3 let. Hrozí nebezpečí spolknutí malých částí – vyjádřeno také piktogramem.), identickým upozorněním ve slovenském jazyce, dovozcem (CESKA REPUBLIKA), zemí původu, symbolem Zeleného bodu, označením shody CE a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy