Lunasol, 100% Bamboo Fiber Kids Set 3 pcs., Art. 593168

Vytvořeno: 17. 9. 2018 Poslední aktualizace: 17. 9. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Lunasol, 100% Bamboo Fiber Kids Set 3- pcs., Art. 593168, EAN kód 7630043401934

údaje dle dolepené etikety: Detský set Babies Eco Bamboo 3 ks, SADA NÁDOBÍ Dětský set BABY, kód 22513320 50, 38950

 

Výrobce dle značení/ Země původu: Sola Switzerland AG/ Čína

Distributor dle značení: Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovensko

Prodejce: Kika Nábytek s.r.o., Pražská 135, 250 01 Čestlice, IČO: 27127133

 

Popis: Sada plastového nádobí v kartonovém přebalu obsahuje mělký talíř, hluboký talíř a pohárek s dekorem barevných zvířátek. Set nádobí pro stolování je vložen do barevného kartonového přebalu s nápisy (Kids, Lunasol) a dalšími cizojazyčnými texty, Art. No. 593168, internetovým odkazem www.solaswiss.com, symbolem pro recyklaci a se symboly vhodnosti použití do myčky a nevhodnosti do mikrovlnné trouby. Na přední straně kartonu je nalepena bílá etiketa s názvem výrobku (SADA NÁDOBÍ, Dětský set BABY), Art. No. 593168, kód 22513320 50, 38950. Na zadní straně kartonového přebalu je nalepena bílá etiketa se slovenskými texty (Detský set Babies Eco Bamboo 3 ks), Art. No. 593168, složením výrobku, výrobcem, distributorem a EAN kódem. Na dně nádobí jsou vytištěny texty (Lunasol, 100% Bamboo Fiber, což je v rozporu s údaji na dolepené etiketě, kde je uveden 50% podíl bambusového vlákna), doporučená teplota při používání výrobku a symbol pohárku s vidličkou, symboly vhodnosti použití do myčky a nevhodnosti do mikrovlnné trouby.

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy bylo prokázáno, že pohárek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 27,0 – 27,1 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce. Laboratorními testy bylo prokázáno, že pohárek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje melamin v množství 6,9 – 7,1 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 19975, 25420 a 93720, č. látky 239). Limit (2,5 mg melaminu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 16. 4. 2010 (Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed) může melamin způsobit poškození ledvin.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy