Stanovení nebezpečného výrobku: Lazell blue day, Eau de Parfum

Vytvořeno: 6. 1. 2023 Poslední aktualizace: 6. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

Lazell blue day, Eau de Parfum
EAN: 5907176583076


Výrobce dle značení/ Země původu:
Lazell Parfums, ul. Rtm. W. Pileckiego 98, www.lazell.pl/ Polsko
Distributor/ dovozce: neuvedeni
Prodejce: QUANG PHAT s.r.o., Cyrilometodějská 886, 766 01 Valašské Klobouky, IČO: 01775383
(prodejna: AAA, Cyrilometodějská 576, 766 01 Valašské Klobouky)

Popis: Jedná se o parfémovanou vodu ve skleněném průhledném flakonu v obdélníkovém tvaru, s rozprašovačem a s průhledným plastovým uzávěrem. Na přední straně flakonu jsou texty identifikující výrobek (Lazell blue day) a další text (for woman). Flakon je vložen do modré papírové skládačky, které je vložená do celofánového obalu. Na přední straně skládačky se nachází texty stříbrné barvy identifikující výrobek a další texty. Na zadní straně skládačky jsou uvedené cizojazyčné texty, včetně českého textu – PARFÉMOVANÁ VODA, text Lazell® parfums, seznam přísad, údaj o nominálním obsahu výrobku, cizojazyčné texty týkající se použití výrobku a cizojazyčná tvrzení, že výrobek byl vyroben dle norem. Na spodní straně skládačky jsou uvedená cizojazyčná upozornění, údaj o výrobci, zemi původu, symbol hořlaviny, symbol otevřeného kelímku, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbol Zeleného bodu, EAN kód, kód výrobku BATCH NO: 18040980419 a datum minimální trvanlivosti (EXP DATE: 04/2022).

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky Citral (CAS 5392-40-5) v množství 0,028 ± 0,006 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 70), podle které musí být přítomnost této látky vyznačena v seznamu přísad, pokud její koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonnou látku s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat.

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.