Stanovení nebezpečného výrobku: tetovací barva KURO SUMI IMPERIAL TATTOO INK

Vytvořeno: 19. 4. 2023 Poslední aktualizace: 19. 4. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky kobalt obsažené ve výrobku:

tetovací barva KURO SUMI IMPERIAL TATTOO INK
údaje dle značení: IMFR1.5 a IMFR 17696, šarže B40416
EAN kód: 840058816105

Výrobce/ země původu: USA
Distributor dle značení: Thurisaz s.r.o., Dušínova 1803, 664 34 Kuřim, IČO: 26226189
Prodejce: Thurisaz s.r.o., Dušínova 1803, 664 34 Kuřim, IČO: 26226189 (e-shop prodejna)

Riziko chemické látky kobalt, která byla laboratorně potvrzena v tetovací barvě KURO SUMI IMPERIAL TATTOO INK, spočívá v iritaci kůže, iniciaci alergické dermatitidy. Expozice může mít vliv na funkci štítné žlázy se snížením syntézy tyroxinu. Toxický vliv této chemické látky byl potvrzen na myokard při perorálním užití. V práškové podobě při inhalaci kobaltu je možný vznik asthma bronchiale při protrahované expozici. Při dlouhodobé masivní expozici kobaltu na pracovišti (sloučeniny s dvoumocným chromem) jsou tyto sloučeniny karcinogenní. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že tetovací barva obsahuje kobalt v množství 0,000729 % hm. v odebraném vzorku ± 20 %. To nesplňuje limit 0,00005 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s dodatkem 13 položky 75 Seznamu látek se specifickými koncentračními limity přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Tetovací barva v plastové nádobě o objemu 44 ml, bez dalšího obalu. Plastový obal je oranžové barvy s přelepenou nálepkou z přední, levé a pravé strany. Víko nádoby je plastové, barvy černé a je k němu fixován bílý štítek s českým popisem. Na přední straně nálepky je vyobrazen žlutý čínský drak, název tetovací barvy včetně dalších nápisů: Since 2000, KURO SUMI TATTOO INK IMPERIAL, Florentine Roof, kurosumi.com. Na levé straně nálepky, resp. nádoby, jsou vyobrazeny 4 čínské znaky a čárový kód na bílém pozadí. Na pravé straně nálepky, resp. nádoby, je uvedeno značení REF IMFR1.5, LOT IMFR17696, BEST BY 08/27/24, seznam ingrediencí v anglickém jazyce, QR kód a objem 15 OZ-44ML.