Stanovení nebezpečného výrobku: jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR 1500 Disposable Pod Watermelon 4,8 ml, 20 mg/ml (2 %) nicotine

Vytvořeno: 15. 5. 2023 Poslední aktualizace: 18. 9. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR 1500 Disposable Pod Watermelon 4,8 ml, 20 mg/ml (2%) nicotine, EAN kód: 6939287927158

Přílohy