Informace o rizicích látky – Zvířátko nafukovací (želva), LP-B07

Vytvořeno: 20. 9. 2016 Poslední aktualizace: 20. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Zvířátko nafukovací (želva), LP-B07

značení dle dolepené etikety: ITEM NO:F24 2d3*600, EAN: 8592400015019 (kód patří firmě Karel Nikl, Havlíčkova 840, 280 02 Kolín IV)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Prodejce: Tai Tran Trong, Vavřenova 1168/4, 142 00 Praha – Braník, IČ: 66417830

(provozovna: Centrum – 1. patro, nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí)

 

Popis výrobku: Nafukovací hračka (želva) z měkčeného plastu různých barev o rozměrech cca 45 × 22,5 cm. Výrobek byl prodáván balený v mikrotenovém sáčku s dolepenou bílou papírovou etiketou. Na etiketě se nachází název výrobku (zvířátko nafukovací), kód výrobku, čárový (EAN) kód patřící jiné firmě (Karel Nikl), uvedení země původu, nevyplněná kolonka dovozce (uvedeno pouze: CESKA REPUBLIKA), české a slovenské varování před nebezpečím spolknutí malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V měkčené části hračky byl zjištěn DEHP v množství 16,9,4 % hm. a v nafukovacím ventilku v množství 22,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy