Informace o rizicích látky – žirafa feifei toys

Vytvořeno: 4. 5. 2016 Poslední aktualizace: 4. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

feifei toys (žirafa)

značení dle dolepené etikety: hračka, ITEM NO: D472840d5,

EAN: 8594728013036 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce dle značení: ELDY spol. s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 24265292

Prodejce: Van Huan Mai, Žižkova 463/11, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 27968189

(provozovna: Smetanova 743, 533 04 Sezemice)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Červená žirafa z měkčeného plastu o velikosti cca 32 cm prodávaná v plastové síťce uzavřené nahoře barevným kartonem s názvem výrobku, anglickým varováním před nebezpečím udušení z důvodu obsahu malých částic a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), recyklačním symbolem, značkou shody CE a symbolem Zeleného bodu. Na karton je dolepena bílá papírová etiketa s kódem výrobku a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, upozorněním na riziko spolknutí malých částí v češtině a slovenštině, upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 7 let v češtině (což je v rozporu s piktogramem a slovenským zněním) a pro děti do 3 let ve slovenštině, uvedením dovozce a země původu, textu „NÁVOD: hračka“, značky shody CE, recyklačního symbolu, symbolu Zeleného bodu a symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy