Informace o rizicích látky – SWEET PONY WITH NATURAL COLORS, Sweet manja

Vytvořeno: 17. 8. 2015 Poslední aktualizace: 17. 8. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

SWEET PONY WITH NATURAL COLORS, Sweet manja

EAN: 6920141191198 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle etikety: TREBOR Robert Bilkiewicz, ul. Obrońców Wybrzeża 25B/107,

80-398 Gdańsk, Polsko

Distributor: Trebor sweets, s.r.o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno – město, IČ: 02333937 (provozovna: Trebor sweets, s.r.o., Svatoborská 401/85, 697 01 Kyjov)

(provozovna: Trebor sweets, s.r.o., Svatoborská 401/85, 679 01 Kyjov 1)

Prodejce: Ing. Luboš Václavík, Na Výšině 164/12, 360 04 Karlovy Vary – Bohatice,

IČ: 18221149 (provozovna: sklad – WALEX – velkoobchod s cukrovinkami, Zátiší 83, 362 63 Dalovice)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 8,57 – 10,74 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Poník s otáčecí hlavou různých barev s různobarevným  „tetováním“ na bocích a s různě barevnou hřívou ohonem z umělých vláken. Maximální rozměry poníka (i s ohonem a hřívou) 62 × 82 × 23 mm. Poník je balen do průhledné plastové skládačky o rozměrech 65 × 83 × 25 mm společně s barevnou papírovou informační kartou, kartičkou s různými typy samolepek, růžovým kartáčem a sáčkem různobarevných želé bonbonů. Na kartě je uveden anglický název výrobku, v různých jazycích včetně češtiny jsou uvedeny údaje o složení cukrovinky, hmotnost želé, země původu, dovozce, upozornění na obsah malých částí, riziko vdechnutí a z toho plynoucí určení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem) a nutnost dohledu dospělé osoby. Dále je zde uveden neexistující čarový (EAN) kód, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a další piktogramy.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy