Informace o rizicích látky – SUPER BATTLE

Vytvořeno: 25. 6. 2015 Poslední aktualizace: 25. 6. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

SUPER BATTLE, SUPER EQUIPPED, HAPPY SHOOTING TIME, NO.02

značení dle dolepené etikety: Policejní sada na kartě, Item No: 5157839, B: 240,

EAN: 6951454578390 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle dolepené etikety/ Země původu: Huangzeming Toys Factory, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province/ Čína

Dovozce: nezjištěn

Distributor dle dolepené etikety: V-REMIX spol. s r.o., Pražská 383, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 28935799

Distributor dle nabývacích dokladů: Ervizzz System s.r.o., Čajkovského 1224/19, 130 00 Praha 3, IČ: 24190829

Prodejce: Sy Binh Pham, Na lukách 3325/9, 615 00 Brno – Židenice, IČ: 27262936

(provozovna: OC Slunce, 28. října 276, 405 22 Děčín)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje v plastových přísavkách nábojů DEHP v množství 0,59 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská policejní sada v oranžovém pouzdře obsahující dvě černo-oranžové pistole s terčem a třemi oranžovými plastovými náboji s přísavkami. Výrobek je balen v plastovém sáčku uzavřeném červeným kartonem s názvem výrobku, varováním před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím souvisejícím vymezením výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem a textem 3+ AGES). Na dolepené etiketě se nachází český název výrobku, různé kódy výrobku včetně neexistujícího čarového (EAN) kódu, české, slovenské a polské upozornění na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím související vymezení nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), země původu, distributor, výrobce, symbol Zeleného bodu, značka CE, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symboly použitého materiálu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy