Informace o rizicích látky – Slepice velká pískací „Shrilling Chicken“

Vytvořeno: 27. 6. 2014 Poslední aktualizace: 27. 6. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Shrilling Chicken

značení dle dolepené etikety: Slepice velká pískací, Y0103, EAN: 8594046769080

 

Výrobce: FUNLOK TOYS CO., LIMITED, Huaize Industry Area, Chenghai, Guangdong / Čína

Dovozce/Distributor/Prodejce: Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 28226909

(prodejna: Levné knihy, Revoluční 206/8, 400 01 Ústí nad Labem – centrum)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 0,98 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová hračka představující velkou žlutou plastovou pískací slepici s červenými prvky (hřebínek, zobák, líčka, mašle a pařáty) a bílo-černýma očima. Hračka je balená v síťce, která je připojena k barevnému kartonu. Na kartonu se nachází pouze anglický název výrobku a text „Squeeze Me!!“, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let byl u testovaného výrobku začerněn. Na zadní straně kartonu je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem Y0103 a čarovým (EAN) kódem, uvedením výrobce a země původu, uvedením dovozce a distributora pro ČR a SR, informací o testování výrobku podle normy EN-71-1.2.3 a upozorněním na nebezpečí vdechnutí/polknutí obsažených malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy