Informace o rizicích látky – Sada s pistolí Police SUPER POWER

Vytvořeno: 24. 11. 2014 Poslední aktualizace: 24. 11. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látek di-(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) a dibuthylftalát (DBP) obsažených ve výrobku:

 

Police SUPER POWER, STIMULATION FUN GAME, NO:569

 

značení dle dolepené etikety: SADA S PISTOLÍ, ITEM No: TC140285,

EAN: 8002090002850 (kód patří firmě Indicod-Ecr, Itálie)

 

Výrobce/ Země původu: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE / Čína

Dovozce: nezjištěn

Distributor dle značení: T & C MARKET (firma neexistuje)

Distributor dle faktury: Solumnea s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 24140082

Prodejce:  Van Ngoc Nguyen, Okružní 1222, 379 01 Třeboň – Třeboň II, IČ: 66100381

(provozovna: AAA textil obuv, U Francouzů 1181, 379 01 Třeboň)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP a DBP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje v plastových přísavkách nábojů DEHP v  množství 2,01 % hm. a DBP v množství 3,76 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská policejní sada 9 kusů plastových hraček (pistole, 3 náboje s červenými přísavkami, terč, nůž, píšťalka, vysílačka a pouta) umístěná v blistru připevněném na barevný karton. Na přední straně kartonu, kde převládá zelené zbarvení, je vyobrazen střelec. Kromě anglického názvu výrobku se zde nacházejí další anglické texty popisující výrobek, uvedení země původu, značka shody CE, kód výrobku (NO:569), piktogram Zeleného bodu, anglické varování před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let včetně vyjádření této skutečnosti piktogramem a textem (AGES 3+). Na zadní straně kartonu je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem položky a čarovým kódem, který patří jiné firmě, české, slovenské a polské varování před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých dílů a s tím souvisejí upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), zemí původu, distributorem (uvedena neexistující firma), výrobcem, symbolem Zeleného bodu, značkou CE, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbolem použitého materiálu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy