Informace o rizicích látky – sada dvou plastových panenek VOGUE Girl, VOGUE STYLE, NO.888-A

Vytvořeno: 27. 5. 2016 Poslední aktualizace: 27. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

                                                                                                       VOGUE Girl, VOGUE STYLE, NO. 888-A

(značení dle dolepené etikety: Panenka, ITEM NO:TC140309,

EAN: 8003080003093 – kód náleží společnosti Modiano Ind. Carte da Gioco ed Affini SpA, Via Travnik 21, 34018 San Dorligo della Valle-Dolina, Itálie)

 

Výrobce (dle etikety): SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY, CHENG HAI DISTRICT SHANTOU CITY CUANGDONG PROVINCE CHINA

Dovozce: neuveden

Země původu: Čína

Distributor (dle etikety): T & C MARKET

Distributor (dle nabývacího dokladu): AUX Trade s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 02114437 (platnost IČ k 20. 5. 2016)

Prodejce: Loan Tran Thi Thanh, nám. T. G. Masaryka 107, 464 01 Frýdlant, IČ: 27163938  (prodejna: tržnice, Havlíčkovo náměstí 1765, 511 01 Turnov)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 13,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Jedná se o sadu dvou plastových panenek s náhradními šaty na ramínku. Velká panenka vysoká cca 28 cm a malá panenka vysoká cca 10 cm mají blond vlasy stažené do culíku a jsou oblečeny v různých jednobarevných šatech se zlatým potiskem. Panenky jsou uloženy v papírové barevně potištěné krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední a zadní straně krabičky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek, země původu, symbol Zelený bod, značka shody CE, piktogram přeškrtnutá hlava dítěte 0-3 a symbol recyklace. Na bočních stranách krabičky jsou uvedeny anglické texty. Na zadní straně krabičky je nalepena bílá papírová etiketa obsahující český název výrobku (Panenka), číslo ITEM NO:TC140309, upozornění na nebezpečí udušení a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), zemi původu, jméno distributorské společnosti a výrobce, značku shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol recyklace.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy