Informace o rizicích látky – sada 2 panenek ITEM NO: TN30089

Vytvořeno: 1. 8. 2014 Poslední aktualizace: 1. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Sada 2 panenek

značení dle dolepené etikety: HRČEKA, ITEM NO: TN30089, EAN: 8418868300897

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce dle značení: TN-DARKY-CZ (neexistující firma)

Prodejce: The Anh Nguyen, 293 01 Plazy 38, IČ: 27847276

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 17,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada 2 plastových panenek velikosti cca 15 cm s dlouhými blond vlasy svázanými do culíku a v červených odnímatelných plastových botách. Panenky jsou oblečené do pestrobarev-ných textilních šatů nebo do černobílého sportovního oblečení. Hračky jsou baleny po dvou kusech do celofánového průhledného sáčku, potištěného obrázky květin a motýlů. Horní okraj obalu je potištěn barevným motivem krajiny se zvířátky. Nachází se zde v angličtině uvedená země původu a varování před obsahem malých částí a s tím související vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem). V lemu je také značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na zadní stranu obalu je nalepena bílá papírová etiketa s různými chybnými českými texty (HRČEKA, DOVOZCO, Dovozcc, ČiNA), uvedením neexistující firmy jako dovozce, popisem jiného výrobku (polyfunkční permanentní značkovač), varováním před nebezpečím udušení (CHOCKING HAZARD) kvůli obsahu drobných částí a s tím související informací o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značkou shody CE, piktogramy druhu materiálu a Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy