Informace o rizicích látky – Přívěsky COLORFUL ACCESSORIES Endless Flexible

Vytvořeno: 14. 10. 2014 Poslední aktualizace: 14. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

COLORFUL ACCESSORIES Endless Flexible

Ribbon Accessories, made of colourful rubber band, is widely used for various decorations, Rich in colour, Perfect for fashion

značení dle dolepené etikety: OBRAZ na naraměk, EAN: 3905000009701 (kód neexistuje)

 

Výrobce a dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: Marnina s.r.o., Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, IČ: 24149616

Prodejce: Thanh Huyen, Duhová 1294,  252 42 Jesenice, IČ: 61095206

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 6,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: 18 ks přívěsků z měkčeného plastu různých tvarů a barev (srdíčka, kytičky, smajlíci, hvězdičky, motýlci, balónky) s kovovým kroužkem na zavěšení. Přívěsky jsou baleny do průhledného plastového sáčku s kartonovým uzávěrem. Na kartonovém uzávěru se nachází název výrobku, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 6 let, který je v rozporu s anglickým textem o nevhodnosti pro děti do 3 let.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy