Informace o rizicích látky – Pony YUMMY TOYS

Vytvořeno: 15. 1. 2015 Poslední aktualizace: 15. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Pony YUMMY TOYS, YT08194, EAN: 6933893302217

 

Výrobce / Země původu: neuveden / Čína

Dovozce: IMPORTUOTOJAS UAB PROFISA, Savanoriu pr. 197A, LT-02300 Vilnius, Litva

Distributoři: Food & Beauty World spol. s r.o., Černá cesta 919/3, 735 35 Horní Suchá,

IČ: 28617444

VÁCLAV NOVÁK TOP CUKROVINKY, Bohumíra Četyny 932/6, 700 30 Ostrava – Bělský Les,

IČ: 67320104

Prodejce: VÁCLAV NOVÁK TOP CUKROVINKY, Bohumíra Četyny 932/6, 700 30 Ostrava – Bělský Les, IČ: 67320104

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 31,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Fialový, růžový či bílý poník s kytičkami na bocích a růžovou či fialovou hřívou. Součástí výrobku jsou samostatně balené cukrovinky a růžový kartáč. Výrobek je balen v průhledné plastové skládačce, uvnitř je papírová etiketa. Na čelní barevné straně etikety je obrázek poníka, anglický název výrobku a jeho kód. Na zadní bílé straně etikety je uveden v různých jazycích název výrobku (v češtině „želé“, ve slovenštině „želé a hračka“), hmotnost výrobku a složení želé. Dále je zde pouze v cizích jazycích uvedena šarže želé (Lot NO: 10/2013), spotřebujte do (Best Before: 10/2018), země původu, dovozce a varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související určení výrobku pro děti nad 3 roky věku (vyjádřeno také piktogramem). Na etiketě je také čarový (EAN) kód, piktogram Zeleného bodu, symboly použitých materiálů, značka shody CE a další piktogramy.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy