Informace o rizicích látky – POLICE WAGON, POLICE EMERGENCY, HIGHWAY PATROL

Vytvořeno: 10. 6. 2015 Poslední aktualizace: 10. 6. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

POLICE WAGON, POLICE EMERGENCY, HIGHWAY PATROL, NO.5899-B

značení dle dolepené etikety: EAN: 6013103023139 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle dolepené etikety: C & H S.R.O, Tiskařská 12, P-10, IČ: 35784807 (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: Fresh look s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 24808296

Prodejce:  Xuan Huong Doan, Loubská 35/24, Děčín – Děčín XIII – Loubí, IČ: 62005111, (prodejní adresa: Nám. Míru 113, Svitavy)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V přísavkách šípů byl zjištěn obsah DEHP v  množství 1,12 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská policejní sada obsahující 3 šípové přísavky, pistoli, pouta, vysílačku, dalekohled, dva granáty. Všechny součásti výrobku jsou černé, mimo oranžovočervených přísavek a šedých pout. Rozměry balení jsou 40 × 25 cm. Součásti sady jsou umístěny v blistru připevněném na barevný karton. Na přední straně kartonu je uveden anglický název výrobku, kód výrobku (NO.5899-B), země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, slovní (AGES UP 3+) a grafické upozornění (piktogramem) na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let a další informace v několika cizích jazycích. Na zadní straně výrobku se nachází bílá etiketa s neexistujícím čarovým kódem (EAN), piktogramem Zeleného bodu, uvedením země původu a neexistující firmy jako dovozce, upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (některé informace, jako např. tato jsou uvedeny tak špatnou češtinou, že nemusejí být srozumitelné: „Hrà cka nen: vhodna pro deti do 3 lethra“), piktogramem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbolem použitého materiálu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy