Informace o rizicích látky – POLICE elite command

Vytvořeno: 19. 6. 2015 Poslední aktualizace: 19. 6. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látek di-(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) a dibuthylftalát (DBP) obsažených ve výrobku:

 

Пοлицейский POLICE elite command, СУПЕР ИГРУШКА

značení dle dolepené etikety: Policejní sada, Item no: 5158035, B: 48,

EAN: 8713151580353 (kód neexistuje)

 

 

Výrobce dle dolepené etikety/ Země původu: CHUANG FENG TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY/ Čína

Dovozce: nezjištěn

Distributor dle dolepené etikety: V-REMIX spol. s r.o., Pražská 383, 252 41 Dolní Břežany,

IČ: 28935799

Distributor dle nabývacích dokladů: KARAHIN, s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 24815381

Prodejce: František Prášek, Rašínova 208/19, 392 01 Soběslav II, IČ: 42363616

(prodejna: LOTOS MARKET, 9. května 619/39, 390 02 Tábor)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP a DBP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje v plastových přísavkách nábojů DEHP v  množství 0,64 % hm. a DBP v množství 1,76 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská policejní sada obsahující dvě černohnědé pistole s policejním odznakem, kompasem a šesti plastovými růžovými náboji s růžovými přísavkami. Výrobek je zabalený do blistru připevněného na barevný karton. Na přední straně kartonu se nacházejí cizojazyčné texty identifikující výrobek, zemi původu, varující před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let včetně vyjádření této skutečnosti piktogramem a číslicí (3+) a upozorňující, že vlastnosti, barvy a obsah balení se mohou lišit od vyobrazení. Dále se zde nachází značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a další piktogramy. Na zadní straně kartonu je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem položky a neexistujícím čarovým kódem, české, slovenské a polské varování před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých dílů a s tím souvisejí upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (toto upozornění je také v maďarštině a je rovněž vyjádřeno piktogramem), zemí původu, distributorem, výrobcem, symbolem Zeleného bodu, značkou CE, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symboly použitého materiálu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy