Informace o rizicích látky – Plastový psík s želé „Sweet PUPPY“

Vytvořeno: 29. 5. 2015 Poslední aktualizace: 29. 5. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Sweet PUPPY, WITH NATURAL COLOURS, Sweet manja

značení dle etikety: CZ: Želé, GB: Jelly Beans, Šarže želé: 20/07/2012,

EAN: 6966893306789

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle etikety: TREBOR Robert Bilkiewicz, ul. Obrońców Wybrzeża 25B/107, 80-398 Gdańsk, Polsko

Distributoři: 1/ Ing. Luboš Václavík, Na Výšině 164/12, 360 04 Karlovy Vary – Bohatice,

IČ: 18221149

2/ Trebor sweets, s.r.o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno – město, IČ: 02333937,

(provozovna: Trebor sweets, s.r.o., Svatoborská 401/85, 679 01 Kyjov 1)

Prodejce: Jana Martínková, Čs. odborářů 933, 357 35 Chodov, IČ: 49165020

(prodejna: Trafika, U porcelánky 1017, 357 35 Chodov)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek (plastový pejsek) obsahuje DEHP v množství 7,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová průhledná skládačka o velikosti cca 85 × 66 × 36 mm s papírovou vsadkou obsahuje malého plastového pejska a sáček různobarevných želé bonbonů o hmotnosti 10 g. Bílý pejsek s otáčecí hlavou v poloze na všech čtyřech se zbarveným (např. modře) trupem a oblasti okolo uší a očí, s delším načepýřeným ocáskem ze světlých umělých vláken a na bříšku vyraženou zemí původu (MADE IN CHINA). Papírová vsadka má tvar dvakrát zalomeného písmene L. Vnitřní a pohledová strana vsadky je barevná, evokující, že pejsek stojí v přírodě (stromy, tráva, kopce, nebe) a obsahuje v popředí i v pozadí nápisy „Sweet manja“, „Sweet PUPPY“ (s obrázkem kosti a psí boudy) a „WITH NATURAL COLOURS“. Na vnitřní straně vsadky je mj. anglické varování před obsahem malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a další piktogramy. Na zadní bílé straně vsádky je uvedena v 16 jazycích včetně češtiny informace o přibaleném výrobku – název „Želé“, složení cukrovinky a upozornění na nebezpečí vdechnutí a udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let. Na spodní straně vsadky je uveden čarový (EAN) kód.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy