Informace o rizicích látky – Plastový pískací žralok EXCLAIMED TOY

Vytvořeno: 16. 10. 2014 Poslední aktualizace: 16. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

EXCLAIMED TOY (plastový pískací žralok)

značení dle dolepené etikety: SVIZATKA, ITEM NO: TN40535,

EAN: 8418868405356 (kód neexistuje)

 

Výrobce: neuveden / Čína

Dovozce: TN-DARKY.CZ (firma neexistuje)

Distributor dle předložené faktury: KODELA s.r.o., Olšanská 55/5, 130 00 Praha-Žižkov, IČ: 24290769

Prodejce: Xuan Hai Tran, Náměstí 158, 538 31 Chrast, IČ: 62684370

(prodejna: Rodinka, Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem – centrum)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 3,25 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastové modrý pískací žralok s bílým břichem o délky cca 28 cm, zabalený v bílé PVC síťce uzavřené barevným kartonem s motivy zvířat. Na obalu je originální anglický název výrobku, země původu, varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související určení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a symbol recyklace. Na kartonu je nalepená bílá papírová etiketa s „českým“ názvem výrobku (SVIZATKA), kódem výrobku s neexistujícím EAN kódem, značkou shody CE, upozorněním na obsah malých částic a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), českými a slovenskými pokyny k použití, zemí původu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na etiketě se také nachází webová adresa internetového obchodu s hračkami www.alltoys.sk.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy