Informace o rizicích látky – Plastový model krokodýla ALLIGATOR

Vytvořeno: 7. 11. 2014 Poslední aktualizace: 7. 11. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

ALLIGATOR

značení dle dolepené etikety: Plastový model krokodýla, ITEM NO: MH122

EAN: 8234567122000 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: MH s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: HAIKO MORAVA s.r.o., Wintrova 2539/25, 628 00 Brno – Líšeň, IČ: 29269962

Prodejce: Thuy Bui Van, Sokolovská 237/94, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, IČ: 86900391

(provozovna: Obchodní centrum COOP, 2.NP, Truhlářská 737/2, 360 17 Karlovy Vary)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hračce byl zjištěn obsah DEHP v  množství 6,29 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Krokodýl o rozměrech cca 30 × 9 cm z měkčeného plastu se zahnutým ocasem, s výstupky na hřbetě a s otevřenou tlamou s pískacím otvorem. Záda krokodýla jsou světle hnědá s šedými pruhy, břicho smetanově bílé (zde je vyražena informace o zemi původu), tlama se zuby bílá, spodní čelist uvnitř červená. Hračka se prodává volně, nebalená, s visačkou kolem krku a s nápisem ALLIGATOR včetně tematického obrázku na přední straně. Na zadní straně visačky je dolepena bílá etiketa s českým názvem výrobku, kódem výrobku a neexistujícím čarovým kódem (EAN), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, uvedením neexistující firmy jako dovozce, uvedením země původu, upozorněním na obsah malých částí a s tím souvisejícím upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbolem recyklace.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy