Informace o rizicích látky – Plastový koník My funny Pony, Fun toys!

Vytvořeno: 14. 7. 2015 Poslední aktualizace: 14. 7. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

My funny Pony, Fun toys!

značení dle dolepené etikety: HRAČKY JÍZDA, ITEM NO. VNA7333,

EAN: 2010097643095 (kód patří neexistující zemi)

 

Výrobce / Země původu: neuvedena / Čína

Dovozce: VNA s.r.o., Praha (firma neexistuje)

Distributor dle faktury: Ominia Tour s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov,

IČ: 01898124 (nedohledatelná firma)

Prodejce: Tai Nguyen Van, Okružní 312, 464 01 Frýdlant, IČ: 63821842

(provozovna: večerka, Okružní 312, 464 01 Frýdlant)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 5,35 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Růžový plastový koník se žlutými kalhotkami a růžovou hřívou o výšce cca 9 cm. Ke koníkovi jsou přiloženy růžové plastové doplňky – zrcátko a hřeben. Koník s doplňky je umístěn v průhledném plastovém obalu, který je vložen do barevné potištěné kartonové krabičky s průhledným plastovým čelním okénkem. Na přední straně kartonu se nachází název výrobku a anglická informace, že vlastnosti výrobku, barvy a obsah balení se mohou měnit. Na spodní straně balení je anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částic a s tím související určení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), země původu, značka shody CE, recyklační symbol a piktogram Zeleného bodu. Na zadní stranu kartonové krabičky je nalepena bílá papírová etiketa s kódem výrobku a jeho českým názvem, čarovým (EAN) kódem neodpovídajícím žádné existující zemi, číselným údajem 5X288, českým a slovenským určením výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), uvedením neexistující firmy jako dovozce, piktogramem druhu použitého materiálu, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy