Informace o rizicích látky – Plastová zvířátka Lovely PetPark Beauty toys

Vytvořeno: 14. 7. 2015 Poslední aktualizace: 14. 7. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Lovely PetPark Beauty toys, NO.2006

značení dle dolepené etikety: kocka, ITEM NO. 2006-4,

EAN: 8590360001103 (kód patří firmě MILETA a.s., Hořice)

 

 

Výrobce / Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle faktury: Ominia Tour s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov,

IČ: 01898124 (nedohledatelná firma)

Prodejce: Tai Nguyen Van, Okružní 312, 464 01 Frýdlant, IČ: 63821842

(provozovna: večerka, Okružní 312, 464 01 Frýdlant)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 4,85 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Různé druhy plastových zvířátek různých barev o výšce cca 12 cm. Zvířátka jsou vložena do průhledné plastové krabičky a připevněna plastovou úchytkou k barevnému kartonu. Dovnitř krabičky je vložen průhledný plastový sáček s papírovou skládačkou – puzzle. Na kartonu je ze spodní strany krabičky uvedeno varování před nebezpečím udušení a s tím související určení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), kód výrobku, země původu a tvrzení, že byl výrobek testován dle mezinárodních norem. Všechny tyto texty jsou v angličtině, některý i v jiných cizích jazycích. Dále se zde nachází recyklační symbol, značka Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na zadní straně krabičky jsou na barevném kartonu fotografie zvířátek, název výrobku a anglická informace, že vlastnosti, barvy, a obsah se může měnit. Je zde také nalepena papírová etiketa s českým názvem výrobku (kocka), čarovým (EAN) kódem patřícím jiné firmě (MILETA a.s.), kódem výrobku, upozorněním na obsah malých částí a s tím související nevhodnost hračky pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), zemí původu, pokyny k údržbě, tvrzeními, která jsou v rozporu s laboratorními testy („Vyrobené z bezftalátového PVC. Neobsahuje toxické látky.“), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy