Informace o rizicích látky – Pěnová vodní pistole Deex NEWSUN

Vytvořeno: 17. 7. 2015 Poslední aktualizace: 17. 7. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Deex®, NEWSUN®

značení dle dolepené etikety: PĚNOVÁ VODNÍ PISTOLE 27×5 cm, #911120067

EAN: 8590697340104

 

Výrobce/ Země původu: www.deexchina.com/ Čína

Dovozce: IMPAP s.r.o., Máchova 10, 120 00 Praha 2, IČ: 63990113

Distributor: nedoložen

Prodejce: Radomír Šoun, Ústí81, 507 91 Stará Paka, IČ: 40124002

(prodejna: POTRAVINY, 468 49 Kořenov 612)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hračkách byl zjištěn obsah DEHP v  množství 13,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Pěnová pistole ve tvaru válce různých barev (např. červená, modrá, žlutá) se žlutým plastovým výsuvným pístem. Na konci pěnového válce jsou připevněna různá zvířátka z měkčeného plastu (např. zelená želva, modrá ryba, oranžový krab). K pistoli je připevněn kartonový štítek, na jehož přední straně se nachází nápis Deex®, značka shody CE, recyklační symbol, piktogram Zeleného bodu a anglické upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem). Na zadní straně štítku se nachází nápis NEWSUN® a WWW.DEEXCHINA.COM. Na zadní stranu kartonu je nalepená bílá etiketa s českým a slovenským názvem výrobku, kódem výrobku, EAN – čarovým – kódem, českým a slovenským varováním před obsahem malých částic a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), uvedením dovozce, země původu a značky shody CE.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy