Informace o rizicích látky – Panenka YONG

Vytvořeno: 7. 1. 2014 Poslední aktualizace: 7. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka YONG

značení dle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO: AH2618489, EAN: 6927833184896

 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: DANA.CZ (firma neexistuje)

Distributor: MAJOR Corporation s.r.o., Limuzská 2110/8, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 24313874 (firmě bylo zrušeno živnostenské oprávnění pro velkoobchod a maloobchod, přesto neoprávněně podniká v tomto oboru dále)

Prodejce:  Van Tho Nguyen, Krajní 168/3, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda, IČ: 24265292 (provozovna: SK Textil, Tyršova 884, 400 04 Trmice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 13,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová mrkací panenka cca 30 cm vysoká s dlouhými blond vlasy staženými do dvou culíků růžovými gumičkami. Panenka je obutá do červených bot a oblečena do různobarevných šatů. Hračka je balena v plastovém průhledném sáčku zdobeném motivy květin. U horního svaru sáčku se nachází modrobílý lem s motivem zimní krajiny, uvedením názvu výrobku (YONG), značka shody CE a piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Nevhodnost výrobku pro děti do 3 let je ještě vyjádřena slovně v angličtině společně s varováním před obsahem malých částic. Na tento lem je přilepena bílá etiketa s uvedením kódu výrobku a čarového (EAN) kódu, názvu výrobku (PANENKA), neexistujícího dovozce (DANA.CZ) a dalších textů, chybných gramaticky i věcně (Hrˇacka není vondná pro děti od 3 let. obsanui zmué části. výrobeno v čině).

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze

Přílohy