Informace o rizicích látky – Panenka „WAN JU“

Vytvořeno: 20. 5. 2014 Poslední aktualizace: 20. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka WAN JU

značení dle dolepené etikety: Hracka, ITEM NO:MH2533, EAN: 2013060250337

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni / Čína

Prodejce: Thanh Dang Dinh, Vlčkova 1065/8, 198 00 Praha – Černý Most

(tržnice Sluneční 2556, 470 06 Česká Lípa)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 16,3 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka o velikosti cca 30 cm s blond vlasy svázanými do culíku, oblečená do pestrobarevných květovaných šatů. Panenka má na nohou plastové růžové boty a k ruce má gumičkou připevněnou zelenou plastovou kytaru. Na očích má velké růžové brýle. Balena je do plastového sáčku, na kterém je v horní části uveden text WAN JU, opakované anglické upozornění na obsah malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také dvakrát piktogramem), vyznačení země původu, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází český název výrobku (Hracka), země původu, kód položky a čarový (EAN) kód, značka shody CE, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, piktogram Zeleného bodu a uvedení adresy dovozce (bez jeho jména), odpovídající adrese firem sídlících v centru SAPA PRAHA.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy