Informace o rizicích látky – Panenka „Vogue girl, COOL & INTERESTING!“

Vytvořeno: 22. 5. 2014 Poslední aktualizace: 22. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Vogue girl, COOL & INTERESTING!, Really Exciting, NO.8061

Značení na dolepené etiketě: Panenka nekloubová/Bábika nekľbová,

#10090428, 40596, 120273, EAN: 8592117405967

 

Výrobce/ Země původu: Force Link (Hong Kong) Ltd., 63 ModyRd, Sim Sha Taji, Kowloon / Hong Kong

Dovozce dle značení: Mikro Trading, 691 45 Podivín 991, IČ: 47905522

Distributor dle značení: Moravel a.s., Sladkovského 42, 783 71 Olomouc, IČ: 45192511

Prodejce: Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, Wolkerova alej 171/14, 568 00 Svitavy, IČ:00032191 (prodejna: Průmyslové zboží Jednota, Dolní Újezd 507)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 0,21 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu barbie cca 25 cm vysoká s blond vlasy svázanými do culíku v různě barevně provedených přepásaných šatech. Panenka je balena v papírové skládačce s plastovou přední stěnou. Na přední straně skládačky se nachází název výrobku a anglické texty (Really Exciting, COOL & INTERESTING!) a vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (AGE 3+). Na zadní straně výrobku je uvedena země původu výrobku, kód No.8061 a anglické sdělení, že barva a produkt se mohou lišit (COLOR AND PRODUCT MAY VARY.). Dále je na zadní stěně skládačky dolepena bílá papírová etiketa s českým a slovenským názvem výrobku, uvedením výrobce, dovozce do České republiky a distributora pro Slovensko, značka shody CE, 4 různé číselné kódy včetně čárového (EAN), symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí spolknutí či vdechnutí malých částí, instrukce k použití a uvedení země původu. Textová sdělení jsou rovněž uvedena ve slovenštině.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy