Informace o rizicích látky – Panenka Vivacious Likable

Vytvořeno: 22. 10. 2013 Poslední aktualizace: 22. 10. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku:

Panenka Vivacious Likable LEILA STYLE BY ME, No. L0306

EAN: 8592386009088

 

Výrobce/ Země původu: Leila toys (Gimi toys CO., LTD.) Neilong industrial zone, Huadong road of guangyi block, Chenghai district, Shantou city, Guangdong / Čína
Dovozce: LAMPS, a.s., Ve Žlíbku 2906/1b, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 26723632
Prodejce: SUPCO, s.r.o., Příční 844/19a, 620 00  Brno, IČ: 25514512

 

Riziko obsahu di-(2-ethylexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce včetně vlásků DEHP v množství 28,54 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

 

Popis výrobku: Plastová panenka oblečená do oranžových kalhot, bílého trička, oranžových tenisek a barevné kšiltovky. V ruce drží kabelku. Panenka má blonďaté vlásky, na břiše a rameni zelené tetování. Je vložena do průhledného potištěného plastového obalu tvaru tuby. Na zadní straně tuby je přilepena etiketa. Na obale je uveden název výrobku, kód výrobku, země původu a symbol výrobku nevhodného pro děti do 3 let. Na dolepené etiketě na zadní straně obalu se nachází označení dovozce, upozornění na nevhodnost pro děti do 3 let, varování před nebezpečím spolknutí malých dílků a další pokyny. Výslovně je uvedeno, že výrobek se může (ve svém provedení) lišit. Je vyznačen název čínského výrobce, číslo výrobku L0306A-F a další kód GC 881.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy