Informace o rizicích látky – Panenka „Violetta, Beauty Girl Show, NO.585“

Vytvořeno: 20. 6. 2014 Poslední aktualizace: 20. 6. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Violetta, Beauty Girl Show, NO.585

značení dle dolepené etikety: HRAČKA/TOYS, ART NO: 1841478240, EAN: 8595586414782

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle značení: NEVA INVEST s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 — Libeň, IČ: 24673749 (firma je nedohledatelná)

Prodejce:  Hue Nguyen Thi, Severní 729/59, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ: 26371707

(prodejna: TEXTIL – OBUV – HRAČKY, Bří Štefanů 93/23, 500 03 Hradec Králové 3)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 7,15 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka typu „Barbie“ o výšce cca 30 cm bez bot s různým oblečením a různě upravenými vlasy (Př. 1: Panenka s rovnými dlouhými vlasy, v oranžových šatech s ramínkem okolo krku se spodní částí potištěnou zlatým vzorem a vrchní částí se stříbrným pruhem, ozdobenou růžičkou u výstřihu. Př. 2: Panenka s vlnitými hnědými vlasy, v bílých šatech na ramínka se vzorem modrých, červených a žlutých květin, s vrstvenou sukní. Př. 3: Panenka se žlutými vlasy do culíku v žluté sukni s růžovým třpytivým topem, který má krajkové ramínko okolo krku.). Panenka je balena v papírové skládačce s plastovou průhlednou čelní stranou. Na přední a zadní straně skládačky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Na zadní straně skládačky se nacházejí různé anglické texty (země původu, tvrzení o testování výrobku podle mezinárodních norem, upozornění, že barvy a obsah balení se mohou lišit od vyobrazení, upozornění na nebezpečí udušení vinou obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let, což je vyjádřeno i piktogramem), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a kód výrobku (NO.585). Na zadní stranu skládačky je nalepena bílá etiketa s českým (HRAČKA) a anglickým názvem výrobku (TOYS), s uvedením nedohledatelné firmy jako distributora, varováním před nebezpečím vdechnutí malých dílů, nebezpečím „polykání“ a s tím související nevhodností výrobku pro děti nad 3 roky (znázorněno také piktogramem), informací o zemi původu výrobku (vyrobeno v P.R.C – tedy v Číně), kódem výrobku a čarovým (EAN) kódem, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a dalšími piktogramy.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy