Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Informace o rizicích látky – Panenka „VERY HAPPY GIRL EVERY DAY“

Vytvořeno: 26. 6. 2014 Poslední aktualizace: 26. 6. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka VERY HAPPY GIRL EVERY DAY, NO.0225

značení dle dolepené etikety: PANENKA, Item:MK6902325,

EAN: 8762000204668, 8572020000048572

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína

Prodejce:  Lan Anh Banhová, Přibyslavská 580, 590 01 Nová Paka, IČ: 62693182

(prodejna: Nákupní centrum PACIFIC, Nádražní 1432, 543 01 Vrchlabí)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 10,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 28 cm vysoká štíhlého typu „Barbie“ se „špinavě“ blond dlouhými vlasy, měkkou hlavou tělové barvy a růžovým tělem z tvrdého plastu. Panenka může být různě oblečena. Základem může být např. halenka (růžová či žlutá) a síťovaná sukně s bílou podšívkou s našitými dvěma lesklými stylizovanými motýly. Plastové boty na podpatku mohou být např. růžové či červené. Panenka je balena v papírové skládačce s plastovou průhlednou čelní stěnou. Na přední straně skládačky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a další nápisy (New Fashion, New Feeling, beautiful girl), další anglické nápisy se nacházejí i na zadní straně skládačky, kde je mj. uveden kód výrobku (NO.0225), země původu, varování před obsahem malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a číselně: 3+), značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na zadní stranu skládačky je přilepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, dalším kódem výrobku, čarovým (EAN) kódem, piktogramem Zeleného bodu, upozorněním na obsah malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), návod k použití týkající se evidentně jiného výrobku (v rozporu s tímto návodem není panenka vybavena otvorem na baterie a nelze tedy vložením baterií automaticky aktivovat motorek hračky) a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Další čarový kód je nalepen na etiketě zboku.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy