Informace o rizicích látky – Panenka v krabici, Item No: 4910079

Vytvořeno: 20. 12. 2013 Poslední aktualizace: 20. 12. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené v panence:

 

 

Značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici, Item No: 4910079, B: 432

EAN: 8713149100792

 

 

Výrobce/ Země původu: GUANGDONG JIEYANG YONGLAI TOYS FACTORY, NANYANG INDUSTRIAL ZONE, JIEYANG ECONOMC DEVEL OPMENT EXPERIMENTAL ZONE JIEYNG/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00 Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Prodejce: Thang Phan Van, Popradská 1287, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 45065608

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 17,8 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 10 cm s růžovomodrými vlasy svázanými do culíku, oblečená do šatů různých barev. Panenka je balena do oválného plastového obalu tvaru vejce. Uvnitř obalu je karton s nakreslenou krajinkou. Zadní strana obalu je přelepena bílou etiketou s uvedením názvu výrobku, různých kódů (včetně EAN), uvedením nevhodnosti pro děti do 3 let v češtině, slovenštině a polštině, zemí původu, uvedením nedohledatelné firmy jako distributora a názvem a adresou výrobce s chybami. Dále jsou na etiketě vytištěny různé piktogramy (značka shody CE, Zelený bod, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let a další).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy