Informace o rizicích látky – Panenka v krabičce NO.161, EAN 6915180122937

Vytvořeno: 9. 1. 2013 Poslední aktualizace: 9. 1. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
 
 
               Panenka v krabičce, NO. 161, EAN: 6915180122937
 
            Značení dle dolepené etikety: PANENKA HRAČKY, LL2293
 
 
 
Výrobce/Země původu: neuveden / Čína
Dovozce: T&T company s.r.o., Libušská 319, Praha 4
Distributor: KALARI Company s.r.o., Legerova 1820/39, 120 00 Praha 2 − Nové Město, IČ: 24176044
Prodejce: Manh Vu Ta, Pražská 49/56, 249 71 Benátky nad Jizerou − Benátky nad Jizerou II, IČ: 26102579 (prodejní místo: tržnice MAXI HIT, tř. Dr. M. Horákové 92, Liberec)
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 16,7 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
 
Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 29 cm v dlouhých barevných (např. zelených) plesových šatech s dlouhými vlasy. Panenka má namalované modré oči, červená ústa a na nohou má malované střevíčky. Panenka je balená v růžové kartonové krabičce s plastovým průhledem. Na kartonu se nachází vpředu nápisy Vogue of new style, Beauty A Fashion Charming a anglické varování a určení pro děti ve věku nad 3 roky. Na zadní straně krabičky je navíc informace o zemi původu, kód výrobku (NO.161), značka shody CE, symbol výrobku určeného pro děti nad 3 roky a další grafické značky.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy