Informace o rizicích látky – panenka UNIQUE Model, FASHION VOGUE, FASHION STYLE, CHARMING, NO.ZY88288

Vytvořeno: 21. 7. 2016 Poslední aktualizace: 21. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

UNIQUE Model, FASHION VOGUE, FASHION STYLE, CHARMING, NO.ZY88288

(značení dle dolepených etiket: Hračka, NGH8564499,

EAN: 6991285644994 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: ARP INESTMENTS SP.Z O.O., ul. W. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszava, Polsko

Distributor: MAXI market s.r.o., Dobronická 1256, 148 25 Praha, IČ: 26827344

Prodejce: Tomáš Pokorný, Ve Smečkách 604/5, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 63693844

(provozovna: MAXI MARKET, Štursova 9, 738 02 Frýdek-Místek)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 30,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny s dlouhými vlasy uložená v blistru připevněném na barevném papírovém kartonu. Na kartonu se nacházejí anglické texty identifikující výrobek (včetně kódu výrobku), recyklační symbol a anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a symbolem 3+). Na dolepených etiketách se nachází název výrobku v několika jazycích (v češtině a slovenštině je to „hračka“), informace o nevhodnosti výrobku do 3 let v různých jazycích včetně češtiny (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu, adresa distributora a dovozce, země původu, neexistující čarový (EAN) kód, další kód výrobku a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy