Informace o rizicích látky – panenka The Novi Stars Dolls, NO.N9

Vytvořeno: 28. 7. 2016 Poslední aktualizace: 28. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

The Novi Stars Dolls, NO.N9

(značení dle dolepené etikety: PANENKA, L3963-28,

EAN: 8603963240364 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: Q.I.M. s.r.o., Jeřábnická 360/1, 148 00 Praha, IČ: 26943395

Distributor: PODMIX, s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ: 28898842 (nedohledatelná firma)

Prodejce: Thai Ha Nguyen, Pod Lesem 413/20, 664 48 Moravany, IČ: 47880180

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 16,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka temně barevného provedení vysoká cca 24 cm. Panenka je uložená v barevné papírové skládačce s čelním průhledným plastovým oknem. Na skládačce se nacházejí anglické texty identifikující výrobek, upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), uvedení země původu a tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem. Dále se na skládačce nachází recyklační symbol, značka shody CE a symbol Zeleného bodu. Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází ručně vepsaný název a kód výrobku, neexistující čarový (EAN) kód, dovozce, země původu, upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a symbol Zeleného bodu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy