Informace o rizicích látky – Panenka THE GIRL´S HOUSE a little princess

Vytvořeno: 18. 1. 2013 Poslední aktualizace: 18. 1. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
 
 
Panenka THE GIRL´S HOUSE a Little Princess, NO.N88, EAN: 87131149110845
 
Značení dle dolepené etikety: Panenka 7“, Item No.: 4911084
 
 
 
Výrobce/Země původu: Heng QI Toy Factory, CHENGHAI District, Shantou City, Guangdong province / Čína
 
Dovozce: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714 (firma je nedohledatelná)
 
Distributor: KALARI Company s.r.o., Legerova 1820/39, 120 00 Praha 2 − Nové Město, IČ: 24176044 (firma je nedohledatelná)
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 12,2 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
 
Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 15 cm s dlouhými blond vlasy oblečená v barevné (např. žlutozelené) sukni a v barevném lesklém topu (např. modrém s oranžovočerveným motýlkem a žlutou šňůrkou za krk). Součástí výrobku jsou i doplňky: kolečkové brusle a kabelka. Panenka je balená v kartonové krabičce s plastovým průhledem. Na kartonu se nachází název výrobku, kód výrobku (NO.N88), uvedení země původu a symbol výrobku, který není určen pro děti ve věku do 3 let. Na karton je dolepená etiketa s alternativním názvem (Panenka 7“) a kódem (Item No.: 4911084), uvedením země původu, výrobce a distributora.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.
 

Přílohy